Aleksandra Jurczyk

 

Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Ukończyłam kurs wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, który umożliwia zorganizowanie wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem. Obecnie poszerzam swoją wiedzę studiując oligofrenopedagogikę oraz przygotowanie pedagogiczne.

Doświadczenie psychologiczne zdobyłam w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Chrzanowie. Obecnie pracuję jako psycholog z dziećmi w Dr Smółka Centrum Medycznym w Chrzanowie.

Praca z dziećmi jest emocjonująca, pełna wyzwań i nieszablonowa. Dzieci nie popełniają błędów, one po prostu wykonują coś źle, ponieważ dopiero się uczą. Nauka, czas, poświęcenie oraz emocjonalne wsparcie buduje mocne fundamenty pod to, kim chce być dziecko i jakich będzie dokonywać wyborów. Angażuję się w pracę z dziećmi, ponieważ chcę wspomagać rodziców i ich pociechy w dążeniu do rozwijania potencjału, który w nich drzemie. U dzieci najpiękniejsza jest szczerość i dostrzeganie świata swym kolorowym, bajkowym oraz „innym” okiem.